Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu zaproponowania indywidualnej oferty! W formularzu prosimy o wypełnienie imienia i nazwiska, adresu email, numeru kontaktowego oraz ilość uczestników.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Herrero Tennis Academy Carlos Herrero Tambo Wojciech Bąkowski Spółka Cywilna NIP: 9522166098, REGON: 367918920 z siedzibą przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. Dane osobowe wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi zapytanie. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Kontakt

biuro@htacamps.pl

WERONIKA +48 600 090 132
WOJTEK +48 690 450 484

TOP